1821-2021
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: 24/2
τελευταία ενημέρωση: 24/02/20

Ο ιστότοπος στοχεύει να παρέχει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τα διακόσια χρόνια (1821-2021) από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. παρακαλούμε επιστρέψτε αργότερα, καθώς ο ιστότοπος είναι υπό ανάπτυξη.

 

Σχετικές Ιστοσελίδες:

• Καλαμάτα 1821-2021 "Δρόμοι Ελευθερίας"
από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας:

13.mysch.gr/k1821


• Καλαμάτα 1821-2021 "Δρόμοι Ελευθερίας"
από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας:

17.mysch.gr/k1821

 

 

© 2020 Eργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας